A Műegyetemen kialakult tanárképzés történetének kezdete egyértelműen Eötvös József kezdeményezéséhez (1870) kapcsolódik, melynek eredményeként Európában az elsők között indult meg másfél évszázada a szakmai tanárképzés. Folyamatos működése, valamint a legjelentősebb hallgatói létszám, továbbá a mérnöki és gazdasági tanárképzés együttese miatt napjainkban is legjelentősebb szakmai pedagógusképző intézmény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, annak Műszaki Pedagógia Tanszéke. A múlt kötelez, a jelen felelősséggel ruház fel, a jövő pedig a távlatok mérlegelésére késztet. Ezért is kezdeményezzük, hogy a 150 éves szakmai tanárképzés fejlődési tendenciáit elemezve, a jelenben megoldást igénylő szakmai kérdések és lehetőségek megvitatásával olyan fórumot teremtsünk a konferencián, mely a szakképzés és oktatás megújulási folyamatában újabb partnerek számára nyújt alkalmat a közös gondolkodásra és további együttműködésre. A közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a pedagógusképzés napjainkban is változás, átalakulás közben van. Kiemelt küldetésünknek tartjuk teret adni a Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképző intézmények oktatóinak és kutatóinak, hogy bemutathassák legfrissebb kutatási eredményeiket. Fontos feladatunknak tekintjük a doktoranduszok kutatómunkájának segítését, ezért lehetőséget kínálunk arra, hogy vitára bocsáthassák legfrissebb kutatási eredményeiket, hozzájárulva ez által is tudományos fejlődésükhöz. Egyetemünk 2019-ben adott otthont a SEFI éves konferenciájának, ami kiváló lehetőséget nyújt a tapasztalatok megosztására, továbbgondolására konferenciánk keretében, erősítve ez által is elkötelezettségünket a mérnökképzés pedagógiai, módszertani, kutatásalapú megközelítését illetően.

Tervezett szekciók:

­ Fejlődési tendenciák ­ Oktatáskutatások ­ Partneri kapcsolatok ­ Innováció a képzésben és az oktatásban ­ Oktatás határok nélkül ­ New Endeavors ­ New Trends in Teacher Training ­ Innovations in Engineering Education