Az Épületszerkezettani konferenciákon évente más témában kerül sor egy-egy szakterület átfogó elemzésére, az ezzel kapcsolatos kutatói, szakértői, szaktervezői, és oktatói tapasztalatok összegzésére. A hiánypótló szerepet betöltő szakmai konferenciák cég-ismertetőktől, termékektől mentesen tárgyalnak témákat (pl. környezettudatos építés, épületrekonstrukció, épületfizika, különleges épületek, stb.) vagy épületszerkezeti elemeket (pl. vízszigetelések, homlokzatok). A 2019-es rendezvény fókuszában a lakóépületek állnak. A konferenciát kiegészítő kiállítás megemlékezik az idén 150 éves Épületszerkezettan tanszék történetéről.