Suri Karolin: 2020-tól a BME Kognitív Tudományi Tanszékén működő Pszichológia Doktori Iskola hallgatója. Témavezetője Németh Kornél, akivel közösen a kötődés és az arcészlelés összefüggéseit vizsgálják viselkedéses és pszichofiziológiai módszerekkel.

A kötődés-elmélet egy fontos pszichológiai fogalomrendszer, melynek legfőbb célja magyarázatot adni arra, hogy gyermekkori kapcsolataink (elsősorban a szülőkkel) hogyan képesek átható és hosszantartó hatást gyakorolni személyiségfejlődésünkre. Újabb kutatások a kötődési stílusokat összefüggésbe hozták az arc-és érzelemészlelés terén tapasztalható egyéni különbségekkel is. Az előadásban megismerhetjük a kötődés-elmélet legfontosabb pontjait, a különböző kötődési stílusok jellemzőit, illetve ezek esetleges összefüggését az arcokon megjelenő érzelmek feldolgozásával, saját módszereinkre és eddigi eredményeinkre is kitérve.