Lukics Krisztina Sára: A BME Pszichológia Doktori Iskola negyedéves hallgatója, az MTA-BME Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe a statiszikai tanulás és annak kapcsolata a nyelvi működéssel.

Velünk születik a nyelv? Ha nem, akkor a bonyolultsága ellenére hogyan vagyunk képesek mégis megtanulni? Milyen képességeink vannak, amelyek első ránézésre nem kapcsolódnak a nyelvhez, mégis befolyásolják, hogyan, mennyire jól használjuk azt? Az előadás ezeket a témákat járja körül röviden, bemutatva az MTA-BME Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport munkáját is.