Dr. Ligeti Zsombor: 2002-ben szereztem Ph.D. fokozatot a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. Jelenleg a BME GTK Közgazdaságtan Tanszékének egyetemi docense vagyok.

Hogyan éljünk egy olyan világban, amit nem értük, úgy, hogy ne legyünk balekok? Az arrogánsnak bélyegzett Nassim Taleb szerint az út ismert, de a közgazdaságtanban „intézményesült hülyeségek” lassítják a szemléletváltást. Az idő azonban Talebnek dolgozik!