Dr. Molnár György: habilitált egyetemi docens, a BME Tanárképző Központ korábbi főigazgatója. Villamosmérnök-mérnöktanár, orvosbiológus mérnök, a Neveléstudomány Doktora (PhD.) közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus, számos tudományos és szakmai bizottság aktív tagja (OTDT, Tehetség Tanács, MAB, HERA, MPT, TKSZ). Az IKT-alapú kutatási alaptémái mellett a szakképzés-pedagógia módszertani és technológiai-innovációs lehetőségei is foglalkoztatják, melyek alkalmat adtak arra is, hogy az új korszerű, atipikus és elektronikus tanítási-tanulási utakat is kutathassa. MTA Bolyai és ÚNKP Bolyai+ ösztöndíjas, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság tagja.

Dr. Kattein-Pornói Rita: 2009-ben végeztem, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, mint történelem-földrajz szakos tanár. 2011-ben a Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskolájának, Nevelés- és művelődéstudományi programjában kezdtem meg doktori tanulmányaimat, amit 2014-ben sikeresen abszolváltam. Kutatási témám, a Horthy-korszak oktatáspolitikája, ezen belül a Református Egyházhoz tartozó gimnáziumok tehetségmentő munkája. A tanulmányaim alatt, fontosnak tartottam, hogy ne szakadjak el a gyakorlati tanítástól. Így az Osztrák-Magyar Európaiskolában, mint napközis nevelő 10 éves gyerekekkel foglalkoztam, ezt követően a META-Don Bosco Tehnikumban folytattam oktatási tevékenységemet. Párhuzamosan a Debreceni Egyetemen, a Budapesti Gazdasági Egyetemen és a Wesley János Lelkészképző Főiskolán tartottam előadásokat és szemináriumokat. A tanári hivatást választottam. Elhatározásomban, a családi tradíciók és a belső motivációk vezettek. Vallom: „A pedagógus és a diák kapcsolatának a kölcsönösségen kell alapulnia: aki megköveteli, hogy köszönjenek neki, annak fogadnia kell a köszönést…, aki azt kívánja tiszteljék diákjai annak tisztelni kell diákjait…, aki azt akarja, hogy diákjai a tökéletesedés útján járjanak, annak magának is el kell indulnia ezen az úton…, aki azt akarja, hogy tanítványai jól érezzék magukat az iskolában, annak jól kell éreznie magát kollégái és diákjai között.” (Kerékgyártó Imre)

Dr. Kálmán Anikó: 1999-ben szereztem doktori fokozatot a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 2007-ben habilitáltam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézetében. Szintén 2007 óta vagyok a BME Műszaki Pedagógia Tanszékének egyetemi docense, 2015-ben meghívott előadó voltam a finnországi University of Tampere-n. Számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vettem részt, egyik fő kutatási területem az élethosszig tanulás. Fontos számomra a sport, szeretem a természetet és a zenét.

Békefi Teodóra: Békefi Teodóra vagyok, 2021 nyarán végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-olasz szakos osztatlan tanárképzésén. A tanítás gyakorlati és elméleti aspektusa egyaránt érdekel; többéves tanítási tapasztalatom van közoktatásban és felsőoktatásban, jelenleg az ELTE Olasz Tanszékének óraadó tanára vagyok. 2021 márciusa óta dolgozom a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszékén, emellett idén szeptemberben megkezdtem doktori tanulmányaimat az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Kutatási területem a problémamegoldó kompetencia fejlesztési lehetősége a magyar nyelv és irodalom oktatásában.

Orosz Beáta: 2009-ben végeztem, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, mint történelem-földrajz szakos tanár. Nemzetközi gazdálkodás alapszakon végzett közgazdász, majd okleveles közgazdásztanár, főállásban a META – Don Bosco Technikum és Szakgimnázium szakmai elméleti oktatója 2017 óta. 2018 óta a BME Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori iskola doktorandusz hallgatója, ahol kutatási témája az IKT-eszközökkel támogatott oktatás gazdasági aspektusainak vizsgálata. 2017-2021 között az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport aktív tagja gyakorló pedagógusként, ahol a tanulói attitűdvizsgálaton túl a kollaboráció és digitális oktatás eredményességének kutatásával foglalkozott.

Horváth Cz. János: Horváth Cz. János a BME Mérnöktovábbképző Intézet tanszéki mérnöke és a Műszaki Pedagógia Tanszék külső munkatársa. Villamosmérnöki diplomáját 2000-ben, mérnök-tanári diplomáját 2002-ben, közgazdász diplomáját 2009-ben szerezte meg. Kutatási területébe tartozik a tudáshálózatok és a mikrotartalmak vizsgálata, valamint az oktatástechnológia fejlesztésének lehetőségei.

Az élményalapú, játékos elemekkel egybekötött rövid, érdekfeszítő előadások során a gyakorlatban kívánjuk bemutatni, hogyan lehet a tanítás és tanulást “játékosítani”. Milyen korszerű élménypedagógiai és technológiai módszerek segíthetik napjainkban a diákok, tevékenységét a hatékony megismerés világában.