Dr. Tamás-Bényei Péter 2012 óta dolgozik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Karának Polimertechnika Tanszékén, 2014-től adjunktusként, emellett 2012 óta a HUN-REN-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársaként. Kutatási területe kiterjed a szálerősített kompozitok anyagok és gyártástechnológiák fejlesztésére. Emellett a polimer kompozitok és szendvicsszerkezetek jellemzőinek vizsgálatával és viselkedésük elemzésével is foglalkozik, valamint újrahasznosításával. Részt vesz több ipari K+F fejlesztési projektben is. Nős, 3 gyermek édesapja.

Dr. Czél Gergely, Dr. Pomázi Ákos, Sántha Péter, Marton Gergő Zsolt

Napjainkban a high-tech eszközök szinte kivétel nélkül tartalmaznak polimer kompozitokat, mivel alkalmazásukkal érhető el az a fajta nagy teljesítmény, ami megkülönbözteti őket a társaitól. Abban az esetben, amikor még nagyobb teherviselő képességre van szükség, akkor kerülnek látómezőbe a szendvics szerkezetek, amelyek felhasználásával drasztikusan növelhető a hajlítómerevség a tömeg alacsonyan tartása mellett. A laborlátogatás során a résztvevők megismerhetnek a repülőgépiparban és a Forma-1-ben is alkalmazott legkorszerűbb polimer kompozit anyagokkal, gyártástechnológiákkal és vizsgálati módszerekkel. Tapasztalatokat szerezhetnek az újrahasznosított szénszálakkal kapcsolatban is. A program kapcsolódik a Polimertechnika Tanszék T épületi laboratóriumában “Mikroszkóp-Mikroszál; kompozit erősítőanyagok és vizsgálatuk” címmel megrendezésre kerülő programhoz és laborlátogatáshoz.

Az egyes labortevékenységek bizonyos esetekben erősebb szag- és hanghatással járhatnak.

Kompozit szendvics szerkezetek - itt nem az íz számít