Dr. Tamás Kornél a BME Gép- és Terméktervezés Tanszék egyetemi docense, ahol MSc fokozatot szerzett, majd PhD fokozatot szerzett. Szakterülete a szemcsés anyagok modellezése diszkrét elem módszerrel (DEM). E-mail címe: tamas.kornel@gt3.bme.hu

Pásthy László a BME Gép- és Terméktervezés Tanszék PhD hallgatója, ahol MSc fokozatot szerzett. Kutatási területe a kapcsolt diszkrét elemes (DEM) szimulációk. E-mail címe: pathy.laszlo@gt3.bme.hu

Szabó Bence a BME Gép- és Terméktervezés Tanszék MSc hallgatója. Érdeklődési köre az additív gyártási eljárások, valamint a talaj-szerszám kölcsönhatásának vizsgálata. E-mail címe: szabo.bence@gt3.bme.hu

Gräff József Balázs a BME Mechatronikai mérnök szakán BSc hallgató, valamint a BME Mechatronika Szakosztály konzultációs csoportjának vezetője. Kutatási területei az alacsony szintű-, és nagyteljesítményű szoftverfejlesztés. E-mail címe: graffjoco@gmail.com

Hudoba Zoltán a BME Gép- és Terméktervezés Tasnzék mesteroktatója. Szakterülete a talajművelő gépek szántóföldi munkaminőségi, energetikai és üzemi vizsgálata, valamint a talajművelési eljárások, technológiák kutatása, fejlesztése, innovációja. E-mail címe: hudoba.zoltan@gt3.bme.hu

Nagy Balázs Martin, mechatronikai mérnök, a BME GPK gépészeti modellezés mesterszakos hallgatója. Érdeklődési köre a szimulációs eljárások, szilárdtest mechanika, képelemzés, valamint a szemcsés anyagok keveredésének vizsgálata. Elérhetősége: balazs.martin.nagy@gmail.com

Dr. Farkas Zsolt a BME Gép- és Terméktervezés Tanszékének adjunktusa. Kutatási területe a jármű hajtáslánc analízise, szimulációja, fokozatmentes hajtóművek, pneumatika, hidraulika. E-mail címe: farkas.zsolt@gt3.bme.hu

Nagy Dániel: Gépészeti modellezés szakon MSc. hallgató a BME-n. Kutatási területe a GPU-val gyorsított numerikus módszerek alkalmazása a gépészetben. Email címe: nagyd@edu.bme.hu

A program keretében bemutatásra kerül a szemcsés anyagok modellezésére alkalmas diszkrételemes módszer. Betekintést engedünk a témában folyó kutatásainkba, és az ezekhez fejlesztett mérőeszközök és számítógépes programok működésébe.

Szemcsék virtuális szimulációja a talajtól a vasúti zúzottkövekig