A „Jövőformáló elektronika” workshop programterve:

Ender Ferenc: Nanohordozók mikrofluidikai környezetben - léptékváltás a Pharma 4.0 küszöbén

“Az Ipar 4.0 technológiai hátterének kialakulásával egy időben számos nagy potenciállal rendelkező eljárás jutott a (gyógyszer-)ipari alkalmazhatóság küszöbére, melyek közül az előadás a nanoszálas hordozórendszerek előállításával foglalkozik. Bár az elektrosztatikus elvű szálképzés egyszerűsége révén népszerű laboratóriumi technológia, az ipari léptékű alkalmazása számos gyakorlati kérdést felvet, melyek közül néhány lényeges aspektust mutatunk be.”

Poppe András: Lighting 4.0, Ipar 4.0 szemlélet a LED-es világítástechnikában

A mesterséges világítás legutóbbi nagy, forradalmi változását a LED-esítés, azaz a szilárdtest világítástechnika (solid-state lighting, SSL) kialakulása jelentette. Ez hatásait tekintve összevethető azzal, amikor az elektronikai iparban a vákuumtechnika (elektroncsövek) alkalmazását végleg kiszorították a félvezető eszközök (tranzisztorok, integrált áramkörök). Az egyes LED-es világítótesek a közeljövőben képessé válhatnak a saját “egészségi állapotuk” monitorozására (health monitoring), hátralévő hasznos élettartamuk és várható meghibásodásuk folyamatos becslésére, amely alapján a megfelelő karbantartási feladatok tervezhetők (predictive maintenance). A LIGTHING 4.0-át ezek megvalósulása, mindennapos használata jelenti majd. Az előadásban a LIGHTING 4.0 (világítástechnika 4.0) víziót és a BME VIK Elektronikus Eszközök Tanszékén folyó, a LIGHTING 4.0 kialakulását célzó LED-es K+F tevékenység eredményeit mutatjuk be.

Mizsei János: Oxid elektronika: lépés a “vörös” téglafal mögé neuromorf logikával

“Az általánosan használt komplementer MOS logikai hálózatok radikális méretcsökkentése (more Moore) hamarosan alapvető fizikai és technológiai korlátokba ütközik. A fejlődés további lehetőségei csak új elvek bevezetésével (more than Moore) nyílnak meg. Az egyik ilyen irányzat az oxid alapú elektronika. Különféle fémoxidok számos olyan fizikai tulajdonságot hordoznak, amelyek elektronikai felhasználásban összetett funkciók megvalósítására alkalmasak. Az előadás a összefoglalja a szabványos technológiák korlátait, rövid áttekintést ad az oxid alapú elektronikus eszközökről, részletesebben tárgyalva a neuromorf termikus-elektromos logika lehetőségeit.”

Géczy Attila: Hordozható levegőminőség-vizsgáló szenzorklaszter

“A levegőminőség vizsgálata fontos városi és perszonális környezetben egyaránt. Munkakörnyezetben, belső és külső életterekben befolyásolja az egyén egészségi állapotát az elérhető levegő minősége. A COVID-19 által nyújtott kihívások fokozzák az állandó vizsgálat és adatgyűjtés igényét, erre lehet megoldás egy innovatív, hordozható (wearable) szenzorklaszter, amely professzionális és kereskedelmi igényekre is alkalmazható lehet okoseszköz integráció segítségével.”

Krammer Olivér, Martinek Péter: Az újraömlesztéses forrasztási technológia folyamatának optimalizálása mesterséges intelligencia módszerekkel

“Az IPAR 4.0 koncepció keretein belül a várható meghibásodás és a gyártásközi selejt radikális csökkentése céljából az elektronikai gyártásban kritikus stencilnyomtatási folyamat optimalizálása is szükségessé vált. A stencilnyomtatási folyamat paraméterei jelentősen befolyásolják a nyomtatási hatékonyságot és a termelékenységet is. Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazásával megtaláljuk azon paraméterértékeket, amelyek mellett elfogadható hatékonyság mellett is elérhető az optimális termelékenység, továbbá pontosan becsülhető a forrasztási hibák száma.”

Illés Balázs: SACX0307 (99Sn0.3Ag0.7Cu) forraszötvözetek megbízhatósági vizsgálatai

“A mikroelektronikai iparban egyre szélesebb körben alkalmazzák az alacsony ezüst tartalmú SACX0307 forrasz ötvözeteket. A legújabb kutatások szerint a bizmut és mangán adalékolás tovább javíthatja az SACX0307 ötvözettel készült forraszkötések mechanikai paramétereit. Azonban az Bi és Mn adalékolás megbízhatóságra (pl. ón whisker növekedés és elektrokémiai migráció (ECM)) gyakorolt hatása még nem ismert.”

Bonyár Attila: Arany-epoxy nanokompozit alapú nukleotid bioérzékelők fejlesztése

“A nukleotid bioérzékelők célja DNS vagy RNS szekvenciák szelektív és érzékeny kimutatása. Segítségükkel lehetséges kórokozók (pl. baktériumok, vírusok) jelenlétének detektálása, de használhatjuk őket más betegségdiagnosztikai célra is (pl. genetikai vizsgálatok). A bemutatásra kerülő arany-epoxy nanokompozit alapú plazmonikus bioérzékelő optikai úton tenné lehetővé az elv integrálását, hordozható, kézi diagnosztikai műszerekbe.”