Konferenciánkkal a neveléstudomány és rokon területein tevékenykedő junior és szenior kutatókat kívánjuk megszólítani, hogy kutatási és fejlesztési eredményeiket konferenciánk keretében mutassák be, lehetőséget és teret adva annak megvitatására.

Kiemelt küldetésünknek tartjuk teret adni a Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképző intézmények oktatóinak és kutatóinak, hogy bemutathassák legfrissebb kutatási eredményeiket.

Fontos feladatunknak tekintjük továbbá a doktoranduszok kutatómunkájának segítését, ezért lehetőséget kínálunk arra, hogy vitára bocsáthassák legfrissebb kutatási eredményeiket, hozzájárulva ez által is tudományos fejlődésükhöz.

Tervezett szekciók:

  • Fejlődési tendenciák az oktatásban
  • Oktatáskutatások
  • Innováció a képzésben és az oktatásban
  • Oktatás határok nélkül