Az előadásban röviden bemutatom a BME Atomfizika Tanszékén folyó kvantumoptikai kutatásokat. Tevékenységünk egyik kiemelt célja, hogy összefonódott fotonpár forrásokat készítsünk, melyeket kísérleti kvantum-telekommunikációs rendszerekben lehet alkalmazni. A spontán parametrikus lekonverzión alapuló fotonpár-keltés hatékonyságát, valamint a keletkezett fény spektrális tulajdonságait a jelenség modellezésével és optikai tervezéssel optimáljuk. Az adott alkalmazásnak megfelelő fotonpárforrásokat hordozható optikai rendszer formájában építjük meg.